Ansökan om hjälp i hemmet

Så här söker du hjälp

Om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning kan du ansöka om att få hjälp. Ditt behov av hjälp bedöms utifrån socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen. 

Om du är i behov av stöd och hjälp för att klara dig i tillvaron är du välkommen att kontakta biståndsbedömaren som är ansvarig för det område där du bor. 

Biståndsbedömaren når du via kommunens kontaktcenter. 

När man ansöker om stöd via socialtjänstlagen går det till på följande sätt: När du lämnat en ansökan om stöd/hjälp så kontaktas du av biståndsbedömaren som gör en utredning om vilken hjälp du önskar. Utifrån de uppgifter som biståndsbedömaren får in i sin utredning så tar hen ett beslut där du antingen får ja till det du ansökte om (bifall) eller så blir det ett nej (avslag). Om du får ett nej till din ansökan har du alltid rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Information om detta medföljer beslutet. 

Beslut om du har rätt till kommunal hälso- och sjukvård tas i samverkan mellan vårdcentralens läkare och kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Om du däremot är i behov av sjukvård ska du i första hand ta kontakt med din vårdcentral.