Äldreboenden

När du inte längre klarar dig hemma med hjälp, kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. Ansökan sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer ditt behov av boende enligt socialtjänstlagen. 

  • Ett äldreboende är ett särskilt boende för personer med stora dagliga behov. Vissa enheter på ett äldreboende är speciellt avsedda för personer med demenssjukdomar. 
  • Du hyr en lägenhet dom ät utrustad med larm och säng. Övrig inredning får du ta med från ditt nuvarande boende. Det finns tillgång till matplats och gemensamt vardagsrum, tillsammans med övriga hyresgäster. Utöver det finns lokal för fritidsverksamhet på de flesta äldreboenden.
  • Vård och omsorgspersonal samt sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt.
  • Tillsammans med dig görs en planering av vad det är för hjälp du behöver, en så kallad genomförandeplan upprättas.
  • Det finns en ansvarig läkare från vårdcentralen knuten till äldreboendet.  Om du så önskar kan du även få tandläkarkontakt på ditt boende. 
  • Avgiften för ditt boende beräknas på dina inkomster och den består av tre delar: hyra, matkostnad samt omvårdnad. Avgifterna delas upp på två räkningar.

 

Vill du jämföra  de olika äldreboendena i Skövde kommun, klicka på länken  "jämför äldreboenden"  under rubriken "länkar".  

De olika boendena presenteras med bild, text och karta.