Information om tystnadsplikt och sekretess

  • Tystnadsplikten gäller för alla anställda inom sektor vård och omsorg.
  • Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig information.
  • Lagen omfattar alla uppgifter som man får kännedom om genom sitt arbete.
  • Uppgifter om dina personliga förhållanden, som till exempel ekonomi, hälsa och familjeförhållanden, får inte röjas om det inte är helt klart att du eller dina närstående inte lider men av detta.
  • Tystnadsplikten kvarstår även då anställningen eller uppdraget upphör.