Jämför kvalitet

Som medborgare har du rätt att förvänta dig verksamheter med god kvalitet för dina skattepengar.

I våra verksamheter arbetar personalen dagligen med kvalitetsutveckling, vi arbetar för att du som medborgare ska vara nöjd med vår service och våra tjänster. Det innebär att vi jobbar med ständiga förbättringar. Vi arbetar också på ett systematiskt sätt med kvalitets- och verksamhetsutveckling i Skövde kommun. Här nedan kan du ta del av några av de saker som är en del i det övergripande kvalitetsarbetet för sektor vård och omsorg.
   

Brukarundersökningar inom verksamhet för äldreomsorg och funktionnedsättning.

Vi vill ha en nära dialog med er som använder våra tjänster och vår service. Genom att vi får ta del av vad ni tycker kan vi enklare utveckla och anpassa verksamheterna. Brukarundersökningar är ett sätt att samla in synpunkter. Sektor vård och omsorg genomför regelbundet brukarundersökningar vilka du kan ta del av. Om du vill veta mer så hittar du en länk under "Relaterad information".

Jämförelsetjänst

Skövde kommun har gjort det lättare för dig att jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen. Med en enkel sökning kan du få fram fakta och omdömen om äldreomsorg såsom hemvård, servicehus och äldreboende. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar. Skövde kommun har ett pågående förbättringsarbete i syfte att kvalitetssäkra den statistik som redovisas. Statistiken speglar ett visst mättillfälle och kan endast ge en begränsad bild av verksamheten och dess kvalitet, då den är i ständig förändring (länk under "Relaterad information").