Enskilda vägar

De som har ansvar för enskilda vägar i Skövde kommun är ofta en organisation, till exempel en vägsamfällighet eller vägförening men kan även skötas av en enskild person. För underhåll av dessa vägar kan kommunen ge driftbidrag till väghållaren.

E-tjänsten  är öppen från januari till mars varje år. Ansökan som inkommer för sent behandlas inte.  Handläggning och utbetalning av bidrag sker tidigast under april. E-tjänst: Ansökan om vägbidrag

Driftbidrag  till enskild väg med enbart kommunalt bidrag

  • För de första 100 meter utbetalas inget bidrag oavsett längd. Vägsträckan måste därmed vara längre än 100 meter
  • Bidraget är för närvarande 3,00 kr per meter och avser underhåll för föregående år
  • Vägen ska leda till hus för året-runt-boende
  • Bom eller skylt ”privat väg” får inte sättas upp
  • Väghinder som gupp får inte anordnas utan samråd med kommunen
  • Karta  där vägen är markerad ska bifogas till ansökan

 

Driftbidrag  till enskild väg med statligt bidrag

  • Bidrag till dessa vägar grundas på Trafikverkets beslut och är maximalt 30 procent av Trafikverkets godkända driftskostnad

 

Vill du ansöka om särskilt driftbidrag för till exempel vägräcke?

  • Bifoga godkänt beslut från Trafikverket om särskilt driftbidrag till din ansökan
  • När åtgärd är genomförd och besiktigad ska du skicka in ditt besiktningsprotokoll till Skövde kommun
  • Särskilt  driftbidrag utbetalas i efterhand och först när alla handlingar inkommit

 

Är du osäker på om din väg är berättigad statligt bidrag eller önskar du ansöka om statligt bidrag? Kontakta Trafikverket eller läs mer på deras hemsida.