Familjeteamet

Tonårstiden kan vara en svår period för många ungdomar och deras familjer. Ibland hamnar de i negativa mönster, där föräldrar kan känna sig otillräckliga och ungdomen känner sig missförstådd.

Familjeteamet stöttar familjer att bryta dessa negativa mönster och tillsammans med dem hitta nya möjligheter. Vi arbetar med familjer som har ungdomar i åldern 13-20 år och är bosatta i Skövde kommun. 

Vi vänder oss till familjer och unga:

  • som vill bli bättre på att prata med och förstå varandra
  • som vill ha hjälp och stöttning med förändring
  • där vårdnadshavarna vill ha stöd i sin föräldraroll
    eller
  • där barn/unga upplevt våld i sin familj (Trappan-samtal)

 

Så här arbetar vi

I vårt arbete använder vi oss av ett flertal metoder och samtalsmodeller, stödet anpassas utifrån familjens behov. Det innebär bland annat att vi träffar familjen i olika konstellationer; vi har samtal med hela familjen, med några av familjemedlemmarna eller enskilda samtal med föräldrar eller ungdom. Tillsammans med familjen kommer vi överens om hur ofta vi ska träffas och var vi ska ses.

Vi delar med oss av vår kunskap om ungas behov och utveckling.

Vi arbetar dels med familjebehandling, på uppdrag av socialsekreterare, men erbjuder också familjestöd (då tar du själv kontakt med oss).

Familjebehandling
Familjebehandling ges som en behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att innan en familj kan erbjudas detta stöd måste en socialsekreterare först utreda och bedöma familjens stödbehov. Mer information om hur en utredning går till hittar du här.  Om det behövs kan vi samarbeta med personer som är viktiga för familjen. Det kan till exempel vara personal från skolan eller någon som står familjen nära.   

Familjestöd (stöd du kan välja själv)
Familjestöd kan du få genom att höra av dig direkt till oss, vi kallar det för stöd du kan välja själv. Det innebär att vi erbjuder upp till fem  råd- och stödsamtal utan att socialsekreterare bedömt familjens behov. Besöken registreras inte hos socialtjänsten. Finns det önskemål och behov av mer stöd (familjebehandling) behöver familjen ansöka om detta.

Kontakten med oss är frivillig, både vad gäller familjebehandling och familjestöd. Alla besök är kostnadsfria.

Kontakt

Har du frågor om familjestöd kan du kontakta familjebehandlarna i Familjeteamet, telefonnummer 0500-49 38 82. 

Vill du göra en ansökan om familjebehandling så vänder du dig till mottagningssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Du når dem via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt