rePULSE

Har du svårt att hantera dina impulser? Blir du lätt arg och får utbrott? Gör du saker utan att tänka dig för, som inte alltid blir så bra?

Händer detta ofta kan det skapa problem i familjen, i skolan eller bland kompisar.

rePULSE är en individuell kurs, där du får stöd av en person som är utbildad i metoden. Tillsammans tar vi reda på vad det är som gör att det ibland går galet, och vi hjälps åt för att du ska lära dig kontrollera dina impulser och reagera på ett bättre sätt. 

När du tränat och lärt dig att hantera dina impulser hamnar du inte lika lätt i konflikter och blir mer nöjd med dig själv. Vår erfarenhet är att du blir mer respekterad av både dig själv och andra om du kan framföra dina åsikter på ett bra sätt.

rePULSE kan också vara aktuellt för dig som har för mycket impulskontroll, som istället är inåtvänd och kanske känner dig nere och ledsen. 

rePULSE är en serviceinsats, det innebär bland annat att du som går kursen inte registreras hos socialtjänsten. Det är gratis att gå rePULSE.

Kontakt

Känner du att rePULSE är något för dig? Vill du veta mer? Då kan du kontakta Familjeteamet eller  Locus. Familjeteamet når du på telefonnummer 0500-49 38 82, Locus når du via kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00.