Nyttoparkeringskort

Handläggningstid kan dröja upp till 4 veckor. Var därför ute i god tid med din ansökan. Under sommaren kan handläggningstiden komma att vara längre, på grund av semestrar hos våra handläggare.

Nyttoparkeringskort kan verksamheter få som har särskilda behov av att parkera i samband med arbete. Det kan handla om hantverkare, service till fast utrustning i fastigheter, hemsjukvård och liknande. Med ett nyttoparkeringskort får din uppmärkta firmabil stå där det normalt är parkeringsförbud.

E-tjänsten för ansökan om nyttoparkeringskort hittar du här. 

När du fått din ansökan beviljad registrerar du ditt företag här och aktiverar sedan ditt tillstånd på parkera.se.
När det blir dags att nyttja ditt Nyttoparkeringskort på plats, behöver du starta en parkering i Easyparks app för digital parkering. Zonkoden som behövs gäller endast nyttoparkörer och fås i samband med godkänd ansökan samt vid aktivering av tillstånd. Du behöver alltså både ha ett digitalt tillstånd samt en aktiv parkering i Easyparks app för att nyttoparkeringen ska gälla. Det är upp till nyttoparkören att se till att den gör det som krävs för att tillståndet ska vara giltigt.

Vid frågor om betalning och hantering av digitalt P-tillstånd eller mina sidor på Parkera.se, se frågor och svar eller kontakta  Parkera.se.

Minsta längd för tillstånd är 1 månad och längsta 1 år.
Kostnad för nyttoparkeringskortet är 3000 kr/år, 1500kr/halvår, 900kr/kvartal eller 300 kr/mån inkl. moms. Avgiften ska ses som förskottsbetald parkeringsavgift istället för att betala i automat varje gång.

Villkor för nyttoparkering:

 • Tillståndet är giltigt på gatu- och kvartersmark som omfattas av lokal trafikföreskrift i Skövde kommun
 • I första hand ska, om möjligt, anordnad parkeringsplats användas.
 • Tillståndet får endast nyttjas för yrkesmässig verksamhet.
 • Fordonet som nyttjar tillståndet ska vara uppmärkt firmabil.
 • Tillståndet är giltigt maximalt 3 timmar där parkering är kortare än tre timmar.
 • Tillståndet är giltigt maximalt 3 timmar där det är parkeringsförbud. Detta är endast tillåtet i de fall parkering kan ske utan fara för trafiksäkerheten.
 • Tillståndet är giltigt på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgift.
 • Digitala tillstånd är endast giltiga enligt de villkor som framgår vid svar på ansökan från handläggare.

 

 • Tillståndet är inte giltigt i P-hus Mode
 • Tillståndet är inte giltigt vid innehavarens ordinarie arbetsplats eller vid innehavarens bostad.
 • Tillståndet är inte gilitgt i andra kommuner.
 • Tillståndet är inte giltigt på gångfartsområde, parkering avsedd för visst fordonsslag exempelvis laddplats, rörelsehindrad eller på ändamålsplats exempelvis lastplats, på- och avstigningsplats.
 • Tillståndet är inte giligt på privat mark (exempelvis P-hus Commerce och P-hus Vasaporten).
 • Tillståndet är inte giltigt om det sker i strid mot trafikförordningen (ex. parkering i korsning, på förbud att stanna och parkera, på huvudled, framför övergångsställe med mera)