Motorcykelparkering

Om du ska parkera din motorcykel eller moped klass I.
Parkering tillåten för MC

  • På Sandtorget, Erik Ugglas plats,  och i P-hus Mode finns uppmärkta parkeringsplatser för motorcykel.
  • Motorcykelparkeringar med Parkering tillåten endast för MC är i dagsläget avgiftsfria i Skövde kommun
  • MC eller moped med fler än två hjul till exempel mopedbilar, trehjulingar (Trikes) eller MC med sidovagn får inte parkera i Parkering för MC. 
  • Det är tillåtet för MC att parkera på en avgiftsbelagd parkering. Då måste fordonet betala avgift som vanligt.
  • Du får inte parkera på gång- eller cykelbana, cykelställ eller utanför vägen
  • Boendeparkering kan nyttjas av MC med samma regler som en personbil.

 

 

Moped klass II

För moped klass II gäller samma parkeringsregler som för cykel. Detta innebär att du får parkera dessa fordon i cykelställ.