Motorcykelparkering

Om du ska parkera din motorcykel eller moped klass I.

  • På Sandtorget och i P-hus Mode finns uppmärkt parkeringsplats för motorcykel
  • Motorcykelparkering är i dagsläget avgiftsfria i Skövde kommun
  • Du får inte parkera på gång- eller cykelbana eller utanför vägen

 

Moped klass II

För moped klass II gäller samma parkeringsregler som för cykel. Detta innebär att du får parkera dessa fordon i cykelställ.