Billingeleden

Motionsspår

Billingeleden är en cirka 57 kilometer lång vandringsled som tar dig runt hela berget Billingen. Den går utmed bergskanten med fantastisk utsikt, nere på sluttningarna genom hagmarker och skogar samt på den vackra kalkstensplatån i Berg.

Billingeleden är indelad i totalt 8 etapper. Vid varje start och slut av en etapp finns informationstavlor med karta samt anslutande parkeringsplats.

Leden startar vid Billingens Fritidsområde och går norrut längs Billingens kant, upp till Bergs socken och därefter söderut till bland annat Lycke Lilla Höjens naturreservat och historiska Varnhem.

Du hittar med information på Billingens webbplats

Foto: Tobias Andersson/Upplev Skövde