Torrbackarna vid Höberg

Parker & grönområden

Vid Höberg söder om Ranstadverket finns de finaste torrängsbackarna i Skövde kommun. Backarna ingår i ett större område med kullig moränmark.