Fritidshem

Alla fritidshem ligger i anslutning till grundskolorna.

Om du är i behov av omsorg för ditt skolbarn på morgonen och/eller eftermiddagen kan du göra en ansökan till aktuellt fritidshem via e-tjänsten för förskola och skola

Som en hjälp vid ansökan kan du se i dokumentet "Områden och enheter - var ligger förskolor och fritidshem?" inom vilket geografiskt område fritidshemmet ligger.

På den här sidan finns också länkar till de kommunala och fristående grundskolorna. På respektive skolas sida hittar du kontaktuppgifter till fritidshemmen.