Bild på blomman Prästkrage.

Barn och elevhälsa

Vi finns som stöd för dig som elev eller vårdnadshavare.

Hos elevhälsan kan du få råd, stöd eller vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. I huvudsak arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande. När det finns hinder för lärande och delaktighet arbetar vi även utredande och åtgärdande.

Vårt uppdrag är att stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Stödet omfattar medicinska, psykosociala och pedagogiska frågeställningar.

Läs mer om de delar som ingår i barn och elevhälsan via huvudmenyn.