Bild på elever och lärare i klassrum. Foto: Jesper Anhede

Välja skola inför åk 7

Elever som ska börja årskurs 7 måste göra ett aktivt val av skola.

Eleverna får information hemskickad inklusive inbjudan till informationsmöten på Skövdes högstadieskolor (se under "Dokument").

Hur väljer jag skola?

Du väljer skola för ditt barn i e-tjänsten för skolval, se "Självservice" (under "Länkar"). Där måste du göra ett aktivt val till de skolor du önskar att ditt barn ska gå på. E-tjänsten för val till åk 7 är öppen 1-31 januari 2023.

Om du inte gör ett aktivt val senast 31 januari kommer ditt barn att placeras på den skola där det finns plats kvar, när samtliga som gjort ett aktivt val har placerats.

Observera att det inte kommer göras någon individuell påminnelse gällande skolvalet.

Föräldrar som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att välja skola.

Om du väljer en friskola i första hand måste du även välja skolan i e-tjänsten för skolval, se "Självservice". Själva ansökan till friskolan gör du direkt till friskolan. Tackar du ja till friskolan ska du också meddela detta till Skövde kommuns kontaktcenter, telefon 0500 - 49 80 00.

Skolplacering

Vilka regler som gäller för placering i kommunal grundskola kan du läsa om i "Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola åk 7 i Skövde kommun", som du hittar under "Dokument".

Skolskjuts

För aktuella skolskjutsregler, se under "Länkar".