Bild på elever och lärare i klassrum.

Välja skola inför åk 7

När ditt barn ska börja årskurs 7 måste du som förälder göra ett aktivt val av skola.

Elever som ska börja årskurs 7 får i mitten av november information hemskickad inklusive inbjudan till informationskvällar på Skövdes högstadieskolor (se under "Dokument").

Hur väljer jag skola?

Du väljer skola för ditt barn i e-tjänsten för skolval. Där måste du göra ett aktivt val till de skolor du önskar att ditt barn ska gå på. E-tjänsten för skolval till åk 7 är öppen 1-31 januari.

Om du inte gör ett aktivt val innan skolvalsperiodens slut kommer ditt barn att placeras på den skola där det finns plats kvar, när samtliga som gjort ett aktivt val har placerats.

Observera att det inte kommer göras någon individuell påminnelse gällande skolvalet.

Föräldrar som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att välja skola.

Om du väljer en friskola i första hand måste du även välja skolan i e-tjänsten för skolval. Själva ansökan till friskolan gör du direkt till aktuell skola. Tackar du ja till friskolan ska du också meddela detta till Skövde kommuns kontaktcenter, telefon 0500 - 49 80 00.

Skolplacering

Vilka regler som gäller för placering i kommunal grundskola kan du läsa om i "Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola åk 7 i Skövde kommun".

Skolskjuts

Aktuella skolskjutsregler hittar du här.

Hantering av kö gällande skolvalet åk 7 då en skola är fullbelagd

1. Elever som inte fått sitt förstahandsval i skolvalet, och som gjort ett aktivt skolval, bildar en kö oavsett om man överklagat eller inte. Kommunens beslutade urvalsgrunder bestämmer ordningen (se "Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola åk 7 i Skövde kommun").

2. Till denna kö läggs därefter elever som kommer in med önskemål om skolplacering efter inflyttning eller ansökan om skolbyte efter skolvalet. Ansökningsdatum bestämmer ordningen. 

3. Kö som bildats i skolvalet upphör vid utgången av första läsåret.