Bild på Eriksdalskolan.

Eriksdalskolan

Den lilla skolan med delaktighet och engagemang med placering på Östermalm.

Om skolan 

Eriksdalskolan är en F-9 skola där vi har en härlig mix av yngre och äldre elever. På skolan finns också ett fritidshem som erbjuder eleverna kompletterande verksamhet utanför ordinarie skoldag.

På Eriksdalskolan jobbar vi med fokus på hög måluppfyllelse och trygghet och studiero. Som en del i det arbetet har vi infört hemklassrum för eleverna och där lärarna är fördelande i arbetslag årskursvis med nära koppling till elevgrupperna.

Navet i vår skola är Cafédal där elever kan umgås, köpa sig en smörgås, spela FIFA, biljard eller pingis. På skolgården finns basketkorgar och fotbollsmål och stora grönytor. Skolans idrottslektioner genomförs i Kavelbrohallen som är en fullstor handbollshall nära skolan. Skolan har även en av Skövdes skolors finaste utsikt från sina bild- och hemkunskapssalar. 

Vad vi vill uppnå 

Alla elever ska bli vinnare i sina egna liv utifrån sina egna förutsättningar. Så lyder skolans mål och när eleverna slutar åk 9 vill vi att deras självkänsla ska ha ökat och de ska ha fått strategier och kunskaper som gör dem redo för nästa steg i livet.

Vi vill att du som elev ska få en god plattform för framtiden gällande kunskaper och få en bra självkänsla när du som elev lämnar Eriksdalskolan.

Så arbetar vi 

Vi har ganska nyligen avslutat ett samarbete med Karlstads universitet och Skolverket inom Samverkan för bästa skola där lärare fortbildats för utveckling av undervisningen. Vi använder oss av metoder som till exempel Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), som ska bidra till att du som elev får väl fungerande verktyg i din kunskapsutveckling. Detta ska även ge läraren fler verktyg för att göra undervisningen mer förståelig för dig som elev. Vi arbetar med att göra lärmiljöer tillgängliga utifrån elevernas behov.

Visste du att…? 

….skolan samarbetar med utomstående aktörer för att bredda elevernas upplevelser och insikter, till exempel Swedbank, Smartmatte, Rosa huset, Balthazar och Radio Skaraborg.

Vad säger eleverna om Eriksdalskolan?

"Det är bra att gå på en liten skola där alla känner alla, det känns tryggt".
"Man får även kompisar från andra årskurser – det tycker jag är bra".

Varmt välkommen till Eriksdalskolan!