Bild på Frösve skola.

Frösve skola

Frösve skola finner du i Stöpen en mil norr om Skövde.

Under tiden som Frösve skola renoveras med början hösten 2024 kommer eleverna vara placerade på olika enheter enligt nedan:

Förskoleklass + åk 1 - Frösve skola
Åk 2-3 - Lundenskolan
Åk 4-6 - Stöpenskolan

 

Skolan har ca 300 elever i åldrarna 6-12 år. På skolan finns även tre fritidshem. 

Frösve har en stor härlig skolgård som inbjuder till lärande, lek och rörelse.