Bild på Sventorps skola.

Sventorps skola

Skolan ligger på landsbygden cirka 7 km öster om Skövde i samhället Igelstorp.

Skolan är en lagom stor skola där alla känner varandra. Skolan har två arbetslag som arbetar med elever i åk F-3 och åk 4-6 och ett arbetslag på fritidshemmet. I arbetslagen ingår förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för eleverna.

Skolan är stolt över sin fadderverksamhet som spänner från förskoleklass till årskurs 6. Närheten till naturen ger dem möjlighet att satsa på en god hälsa genom bland annat utomhusaktiviteter och idrott.

Skolans mål är att alla barn och vuxna ska trivas och känna sig accepterade, respekterade och trygga. Stor vikt läggs vid att alla barn är allas barn. De arbetar aktivt med sin värdegrund där värdeorden Trygghet, Glädje, Respekt och Omtanke spelar en stor och viktig roll.

Skolan skapar gemensamma aktiviteter över årskurserna för att eleverna ska få en gemenskap över åldrarna. 

Pedagogerna möter eleverna där de står och de lägger vikt vid att ha ett bemötande som är positivt. Eleverna har individuella mål och pedagogerna arbetar aktivt med att eleverna ska förstå och nå sina mål och ta ansvar för sitt skolarbete.

Fritidshemmet kompletterar skolan genom att det ger eleverna möjlighet att utvecklas socialt och att eleverna får vara med på olika aktiviteter som skapande, rörelse och lek.

Skolan värnar om ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare.