Bild på Tidanskolan.

Tidanskolan

Tidanskolan är en internationell skola som ligger cirka två mil utanför Skövde.

Skolan arbetar för att elever ska känna trygghet och lust att gå till skolan och man vill skapa nya intressen genom att eleverna får nya upplevelser och erfarenheter. Undervisningen har fokus på elevernas förmågor och deras utveckling.

Tidanskolans pedagoger har bred kompetens och är flexibla i sitt tänk kring hur undervisningen kan varieras för att möta olika elevers behov.

Skolan är en professionell organisation med hög kvalitet på undervisningen och som skapas genom att lärare och skolledning vågar utmana varandra och sig själva. De lär av varandra genom god kommunikation som ger förutsättningar för att eleverna utvecklar självkänsla och får gott självförtroende och har en god kompetens för att möta morgondagen.

Tidanskolan, "the school with the pool", är en av få (kanske den enda i Sverige) som har pool på skolgården.