Bild på Vasaskolan.

Vasaskolan

Skolan ligger i hjärtat av Vasastaden och är en grundskola för årskurs 7-9 inklusive anpassad grundskola.

Om skolan

Vasaskolan är organiserad i fem arbetslag, fyra arbetslag i grundskolan och ett i anpassad grundskola. Respektive arbetslag består av en grupp lärare med olika ämneskompetenser och som undervisar arbetslagets elever i åk 7, 8 och 9. Vasaskolan har de senaste åren haft mellan 500 och 550 elever. Vårt sätt att organisera oss innebär närhet mellan elev, pedagog och lokaler vilket bidrar till trygghet och studiero.

Vad vi vill uppnå

På Vasaskolan kommer du att utveckla ditt lärande, tillägna dig nya kunskaper och få stöd i att bli en kompetent, ansvarstagande elev och kamrat. Skolans vision, "För oss på Vasaskolan är det viktigt att det går bra för dig - alla ska lyckas!", innebär att vi kommer möta dig i dina ansträngningar. Vi  kommer att stödja dig, aldrig ge upp.

Så arbetar vi

För att uppnå goda resultat försöker vi alltid utveckla vår verksamhet till något lite bättre. För att du ska lyckas kommer vi på Vasaskolan arbeta för att...

... skapa goda relationer till dig

... skapa trygghet och studiero i klassrummet

... skapa god struktur på lektionerna

... ge dig möjligheter till delaktighet och elevinflytande

... anpassa undervisningen till dina förutsättningar

... ge dig återkoppling på ditt lärande

Visste du att...?

  • Vi har läsning av skönlitteratur på schemat
  • Vi uppmärksammar internationella spåkdagen varje år
  • Du kommer att delta i en novelltävling i åk 9

 

Varmt välkommen till Vasaskolan!