Bild på Trädgårdsstadens skola.

Trädgårdsstadens skola

En helt nybyggd skola som öppnade i augusti 2018.

Trädgårdsstadens skola har en kapacitet för 525 elever, hela vägen från förskoleklass till årskurs 6. Höstterminen 2018 startade verksamheten med cirka 100 elever från förskoleklass till årskurs 2. De närmaste åren kommer även Nya Trädgårdsstadens förskola med tre avdelningar finnas på skolan. Skolan är flexibelt byggd för att kunna ställa om till både förskola och skola.

Trädgårdsstadens skola arbetar efter konceptet ”rum i rummet” och det som gör skolan unik är att den fysiska lärmiljön redan är inbyggd. Möblering och utformning av hemvisten är med inriktning på fyra arbetsformer; helklassarbete, grupparbete, pararbete och enskilt arbete, vilket skapar en variation i arbetssättet. Vi arbetar mot att skapa en skola och en känsla av sammanhang för alla elever, oavsett förutsättningar. Alla elever har en plats.