Vad händer efter en orosanmälan

Socialtjänstens fokus är alltid barnets eller ungdomens säkerhet och trygghet.

En orosanmälan tas emot av en socialsekreterare. Det första som händer är att det görs en akut bedömning – en så kallad skyddsbedömning.  Då bedömer vi om oron är så allvarlig att vi måste skydda barnet akut, exempelvis om anmälan innehåller information om att barnet är utsatt för övergrepp i hemmet eller om barnet snabbt behöver komma bort från en farlig situation.

När vi har fått in en orosanmälan så har vi 14 dagar på oss att fatta beslut om att inleda eller inte inleda en utredning. Denna process kallas för förhandsbedömning. Under denna tid får vi bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information. I vår bedömning får/bör vi även ta med tidigare kännedom som vi har om familjen, t ex från tidigare utredningar och orosanmälningar.  För många barn och familjer slutar kontakten med socialtjänsten efter de här samtalen. Om det under förhandsbedömningen däremot framkommer att barnet eller ungdomen far illa, eller det kan antas att barnet/ungdomen behöver stöd från socialtjänsten, inleder vi en utredning. Finns det tecken på att barnet eller ungdomen är utsatt för våld av någon närstående, eller har bevittnat våld i nära relation, inleds utredning direkt. Här kan du läsa mer om vad en utredning innebär. 

 

Det har gjorts en orosanmälan gällande mitt barn. Vad händer nu?
Du kommer att kontaktas av en socialsekreterare, antingen via brev eller telefon. Nästan alla erbjuds snabbt en besökstid hos oss. Vi träffas i socialtjänstens lokaler, som ligger på Kungsgatan 18 i Skövde.

Socialsekreteraren brukar vilja att ditt barn ska följa med på besöket. Vid besöket går vi igenom vad orosanmälan handlar om. Vi pratar med er tillsammans, och ibland vill vi också prata enskilt med barnet om det som anmälan handlar om.