Frågor och svar gällande borttagning av parkeringsautomater

Varför ska parkeringsautomaterna tas bort?

Varför kommer de tas bort i etapper?

Vilka betalmöjligheter kommer att finnas?

Gäller detta alla Skövdes parkeringsautomater?

Var hittar jag mer information om det här?

Hur ska jag betala om jag inte har en mobiltelefon?

Hur betalar jag om jag har en företagstelefon?

Vad är 3G, 4G och 5G?

Vilka öppettider har Parkster och Mobills kundtjänst?

Hur betalar jag vid parkering helgtid?

Hur mycket kommer Skövde kommun att spara på det här?

Hur många betalar med mynt/kort jämfört med appar och sms?

Kan jag betala med mynt eller kort?

Kommer alla andra aktörer också ta bort sina automater?

Varför händer detta nu?

Vad gör jag om man glömt mobilen hemma eller batteriet har dött?

Jag har blivit av med min mobil, vad gör jag?

Support vid problem med app eller betalning?

Jag behöver ett utskrivet kvitto för min parkeringsbetalning. Hur gör jag?

Jag har glömt att avsluta min parkering. Hur gör jag då?

Överklagan parkeringsanmärkning (Fått P-anmärkning trots betalning)