Jag är förälder

Hur är det för mina barn då jag ibland dricker för mycket? Ibland mår jag inte bra, hur blir det för mina barn?

När någon i familjen mår dåligt påverkar det alla. Har du som förälder eller någon i din närhet problem med alkohol/droger eller psykisk ohälsa?

Barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa kan behöva extra stöd för att må bra. Ofta kan de känna sig ensamma om att ha en familj med bekymmer, och det är vanligt att de har många frågor och funderingar. Det kan vara frågor de inte fått svar på och funderingar de kan behöva prata med någon utomstående om.

Vi stöttar ditt barn
Vi vet att det här är vanligt och att många barn tänker och känner likadant. Därför är det extra verkningsfullt för barnen att få träffa andra barn i liknande situation. Vi erbjuder stöd i att förstå och hantera hur livet påverkas när någon i familjen mår dåligt. Mycket fokus läggs på att stärka barnen i hur de själva kan må bra - trots att någon i familjen inte gör det. 

Gruppverksamhet
Kojan är en stödgruppsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 7-19 år som har en förälder eller annan vuxen i sin närhet som har ett missbruk eller en psykisk ohälsa.

Barnen får genom samtal, övningar och rollspel möjlighet att bearbeta sin situation och utveckla sin förmåga att uttrycka sina känslor och behov. Gruppen träffas en gång i veckan, i elva veckor. En och en halv till två timmar per gång. Grupperna består av jämnåriga barn/ungdomar.

Innan gruppstarten träffas vi (du, ditt barn och gruppledare) för informationsutbyte.  

Kojan är en serviceinsats, det innebär bland annat att det inte sker någon registrering eller förs några journaler. Det är också gratis att vara med.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss gruppledare, så berättar vi mer.
Monica Stomberg Adolfsson, 0500-49 84 39
Maria Ström, 0500-49 74 12