Jag arbetar med barn & ungdomar

När kan jag hänvisa till Kojan? Vilka barn och ungdomar stödjer ni? Vilket stöd kan de få hos er?

Stöd till barn och ungdomar med anhörigproblematik
När någon i en familj mår dåligt påverkar det alla. Barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa kan behöva extra stöd för att må bra. 

Barn och ungdomar känner sig ofta ensamma om att ha problem i familjen. Vår erfarenhet är att många av dem är fyllda av frågor och funderingar över det som hänt i familjen. Att få möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i samma situation ger barnet en känsla av att inte vara ensam.

Gruppverksamhet
Kojan är en stödgruppsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 7-19 år som har en förälder eller annan vuxen i sin närhet som har ett missbruk eller en psykisk ohälsa.

Barnen får genom samtal, övningar och rollspel möjlighet att bearbeta sin situation och utveckla sin förmåga att uttrycka sina känslor och behov. Gruppen träffas en gång i veckan, i elva veckor. En och en halv till två timmar per gång. Grupperna består av jämnåriga barn/ungdomar. 

Kojan är en serviceinsats, det innebär bland annat att det inte sker någon registrering eller förs några journaler. Det är också gratis att vara med.

Du kan hänvisa till Kojan när du känner ett barn som lever i en familj med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.  

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss gruppledare, så berättar vi mer.
Monica Stomberg Adolfsson, 0500-49 84 39 Maria Ström, 0500-49 74 12