Bild på uppslagen lärobok.

Specialpedagoger

Ett stöd för elever i åldrarna 1-16 år.

Specialpedagogen ska tillsammans med personalen utveckla arbetet kring barn och ungdomar som har rätt till särskilt stöd.
 

Specialpedagogens arbetsuppgifter är:

  • Rådgivning/konsultation
  • Handledning/stödsamtal
  • Nätverksträffar

 

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns lärare/mentor eller rektor.