Bild på stetoskop.

Skolsköterskor

Skolsköterskan jobbar med elevernas hälsa och utveckling.

Hit kan du vända dig när du vill ha hjälp med enklare sjukvård.

Skolsköterskorna erbjuder vaccination, hälsosamtal om till exempel pubertet, relationer, kost och sömn.

Skolläkare finns att tillgå i särskilda fall. Tid bokar du hos skolsköterskan.