Vindkraftsplan

Skövde vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Vindkraftsplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2010 och vann laga kraft den 19 juli 2010.

Du hittar vindkraftplanen, kartor och andra dokument i högerkanten. Planen och kartorna ligger även i högupplöst format.