Torghandel

För torghandelsplatser gäller särskilda villkor. Torghandel bedrivs i första hand på Hertig Johans torg och på Rydstorget. De tillfällen som torghandel inte är möjlig på Hertig Johans torg, bedrivs torghandeln på Sandtorget.

Karta på vart torghandelsytan är placerad på respektive torg finns till höger. För torghandel gäller inte avgifterna för allmän plats, utan särskild taxa är antagen av kommunfullmäktige.

Försäljning är tillåten vardagar kl. 8-18 samt lördagar kl. 8-16. Det finns fasta saluplatser som abonneras årsvis samt tillfälliga saluplatser som kan abonneras per dag.

Vill du stå en dag på torget måste du komma till Hertig Johans torg kl 08.30 och leta upp torgfodgen som varje vardag finns på plats för att fördela tillfälliga torgplaster, administrera elanslutning, kontrollera betalning samt svara på frågor rörande torghandel.

Rydstorget har ingen torgfogde, utan där sköts torghandeln fritt av respektive torghandlare.

Dagtaxan för torghandel betalas till torgfogden genom Swish 123 387 85 76.

Varje torghandelsplats är 4x4 m.

Vid försäljning av livsmedel krävs att du först kontaktar Miljö Östra Skaraborg (MÖS) och undersöker om du eventuellt behöver tillstånd.

Mer information om torghandelns riktlinjer hittar du i Designmanualen, som har arbetats fram av Skövde Cityförening och Skövde kommun under 2018.