Torghandel

För torghandelsplatser gäller särskilda villkor. Torghandel bedrivs i första hand på Hertig Johans torg och på Rydstorget. De tillfällen som torghandel inte är möjlig på Hertig Johans torg, bedrivs torghandeln efter överenskommelse med handläggare.

Karta på vart torghandelsytan är placerad på respektive torg finns till höger. För torghandel gäller inte avgifterna för allmän plats, utan särskild taxa är antagen av kommunfullmäktige. 

Försäljning är tillåten vardagar kl. 8-18 samt lördagar kl. 8-16. Det finns fasta saluplatser på Hertig Johans torg som abonneras årsvis samt tillfälliga saluplatser som kan abonneras per dag på båda torgen. 

Vill du stå en dag på Hertig Johans torg som torghandlare måste du komma till Hertig Johans torg kl 08.30 och leta upp torgfogden som varje vardag finns på plats för att fördela tillfälliga torgplatser, administrera elanslutning, kontrollera betalning samt svara på frågor rörande torghandel. 

Rydstorget har ingen aktiv torgfogde, utan där ska torghandlarna placera sig så de inte blockerar anläggningar eller gångstråk, och i samarbete med andra potentiella torghandlare.  
Tiderna som anges måste dock följas. Om handlaren vill sälja på avvikande tider ska allmänplats tillstånd sökas via polisen med de taxor som tillkommer. 

Dagtaxan för torghandel på Hertig Johans torg och Rydstorget betalas till torgfogden genom Swish nummer 123 387 85 76 Torghandlaren ska vara beredd att uppvisa bevis på betalning för tillståndsmyndighet. 

Varje torghandelsplats är 4x4 m, om större plats nyttjas ska extra avgift för detta betalas enligt gällande taxa. 

Vid försäljning av livsmedel krävs att du först kontaktar Miljö Östra Skaraborg (MÖS) och undersöker om du eventuellt behöver tillstånd. 

Mer information om torghandelns riktlinjer hittar du i Designmanualen, som har arbetats fram av Skövde Cityförening och Skövde kommun under 2018.