Nyttjande av allmän plats

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nyttjande av allmän plats

För att få nyttja allmän plats måste du ansöka om tillstånd.

Du behöver tillstånd om du exempelvis vill ställa upp

  • en byggställning
  • en container
  • ett försäljningsstånd (ej torghandelsplats)
  • en trottoarpratare

 

Riktlinjer för uteserveringar i Skövde stadskärna hittar du här.

Sök tillstånd hos Polisen

Du behöver tillstånd om du ska anordna ett musikarrangemang, torgmöte eller liknande. Tillståndet söker du hos Polisen enligt ordningslagen. Ansökningsblankett hittar du här.

Innan du söker tillstånd kan det vara bra att ta kontakt med oss för att se om önskad plats är tillgänglig.