Farthinder

För att ett farthinder ska anläggas på en lokalgata ska fyra eller fem av nedanstående kriterier uppfyllas.

  • Genomgående trafik förekommer
  • Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg
  • Medelhastigheten överskrider 35 km/h för motorfordon
  • Det finns lekplatser, fritidshem eller skolor utmed gatan
  • Majoriteten av de boende har önskat åtgärder


Om bara tre av punkterna uppfylls kan åtgärder övervägas.

Funderar du på att placera ut blomlådor eller sätta upp varningsskyltar med lekande barn? Huvudregeln är att det inte är tillåtet att göra detta. Har du fler frågor kan du kontakta oss.