Gatubelysning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Gatubelysning

I Skövde lyser gatubelysningen med full kapacitet även under natten. Det ger en tryggare omgivning. Belysningen tänds och släcks med hjälp av ett ljuskänsligt relä som finns placerat mitt i Skövde tätort.

Kommunens serviceavdelning sköter drift och underhåll av gatubelysningen, med undantag för Trafikverkets vägsträckor. Sedan 2007 har Skövde kommun minskat energianvändningen med mer än 30 procent samtidigt som antalet ljuspunkter ökat med cirka 15 procent.

Reparation och tillsyn

Vi kontrollerar alla lampor två gånger per år, i januari samt i september månad. Vid fel på enstaka lampor lagar vi dessa vid ordinarie tillsynsrundor. Då flera lampor är släckta i ett område åtgärdar vi detta snarast möjligt. Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen ska klippas av den som äger fastigheten där trädet står.

Här kan du fylla i din felanmälan.