Medarbetare blåser grus.

Städning av gator och torg

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som mjöligt.

Maskinsopning och manuell städning utförs i centrum måndag, onsdag, fredag, lördag och söndag. Ryds centrum städas måndag, onsdag och fredag.

Under perioder av snö städas centrum, resecentrum och torg manuellt. Städning sker måndag, onsdag, fredag, lördag och söndag. Ryds centrum städas måndag, onsdag och fredag.

Under våren sker sandupptagning på ytor som sandats under vintern. Vår målsättning är att sandupptagningen ska vara klar före 1 maj.

Vårstädning 2019

Vårstädningen påbörjas vecka 13 och är indelad i tre etapper:

Under etapp ett med start v. 13 städas Skultorp, Östermalm och Hentorp. Etapp två: Berget, Norrmalm och Ryd. Etapp tre: Trädgårdsstaden. 

Centrum påbörjas v. 15 och skolområden v.16.

Under arbetet med sandsopning delas Skövde in i två delar: norra delen och södra delen. Vartannat år finsopas norra delen och vartannat den södra. En finsopning innebär att personal själva går och blåser rent runt lyktstolpar och utrymmen där maskinerna inte kommer åt. Det året det inte finsopas sker endast en grovsopning med maskiner. 2019 är det den södra delen som finsopas. 

Trottoarer i Skövde kommun städas av fastighetsägare. Det är önskvärt att gruset på trottoaren sopas ut på gatan så att vår personal kan samla upp det när de åker förbi.

Sopning av kommunens yttertätorter

Skövde kommun sopar och väghåller områdena: Fjället, Igelstorp och Stöpen. Övriga yttertätorter är så kallade vägföreningar och beställer därmed själva sopning.