Medarbetare blåser grus.

Städning av gator och torg

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som möjligt.

Ett kännetecken på att våren har kommit är när våra sopbilar åker ut och hämtar gruset på gatorna. Vi väntar tills väderprognoserna visar plusgrader över hela dygnet vilket betyder att vi startar sopa gatorna omkring vecka 12-14. Om ni bor granne med en kommunalgata kan du som fastighetsägare hjälpa oss genom att sopa trottoaren framför din fastighet samt sopa ut gruset från trottoarkanten, det gör det lättare för våra sopbilar att få med sig gruset när de åker förbi.

Städningen börjar i de centrala delarna och kan innebära parkeringsförbud på vissa datum och gator, var uppmärksam på skyltning.

Sandupptagningen beräknas ta 5 veckor. 

Sandsopningen på trottoarer är det fastighetsinnehavaren som ansvarar för. Se "Lokala föreskrifter för gaturenhållning" (§. 1-5) Lokala föreskrifter.

För de vägar och områden där Skövde kommun inte har ett driftansvar till exempel vägföreningar, privata fastighetsägare eller bostadsföreningar så sköts beställning av sopning av respektive ansvarig.

 Preliminär planering för vårstädning 2022 (Vi ligger efter med sandsopningen men vi kommer att städa alla områden. Nedan är en lista för hur långt vårstädningen har kommit. Listan är hämtad vecka 18.)

Billingen - Klart

Centrum - Klart

Norrmalm - Klart

Skultorp - Klart

Hentorp - Klart

Östermalm - Klart

Hasslum - Klart

Aspelund - Klart

Ryd - Pågår

Trädgårdsstaden - Pågår

Stallsiken - Pågår

Stöpen - Pågår

Igelstorp - Ej påbörjat

Fjället - Ej påbörjat

Tidan - Ej påbörjat

Väring - Ej påbörjat

Mariesjö - Ej påbörjat

 

Yttertätorter som ingår i vägföreningar beställer sin egen vårstädning.