Städning av gator och torg

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Städning av gator och torg

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som mjöligt.

Maskinsopning och manuell städning utförs i centrum under barmarksäsong sju gånger per vecka. Ryds centrum städas måndag, onsdag och fredag.

Under perioder av snö städas centrum, resecentrum och torg manuellt. Städning sker måndag, onsdag, fredag, lördag och söndag. Ryds centrum städas måndag, onsdag och fredag.

Under våren sker sandupptagning på ytor som sandats under vintern. Vår målsättning är att sandupptagningen ska vara klar före 1 maj.

Trottoarer i Skövde kommun städas av fastighetsägare.