Medarbetare blåser grus.

Städning av gator och torg

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som möjligt.

Ett kännetecken på att våren har kommit är när våra sopbilar åker ut och hämtar gruset på gatorna. Vi väntar tills väderprognoserna visar plusgrader över hela dygnet vilket betyder att vi startar sopa gatorna omkring vecka 12-14. Om ni bor granne med en kommunalgata kan du som fastighetsägare hjälpa oss genom att sopa trottoaren framför din fastighet samt sopa ut gruset från trottoarkanten, det gör det lättare för våra sopbilar att få med sig gruset när de åker förbi.

Städningen börjar i de centrala delarna och kan innebära parkeringsförbud på vissa datum och gator, var uppmärksam på skyltning.

Sandupptagningen beräknas ta 5 veckor. 

Sandsopningen på trottoarer är det fastighetsinnehavaren som ansvarar för. Se "Lokala föreskrifter för gaturenhållning" (§. 1-5) Lokala föreskrifter.

Sandupptagning sker på ytor som sandats under vintern. Vår målsättning är att sandupptagningen ska vara klar till 1 maj.

För de vägar och områden där Skövde kommun inte har ett driftansvar till exempel vägföreningar, privata fastighetsägare eller bostadsföreningar så sköts beställning av sopning av respektive ansvarig.

 

Preliminär planering för vårstädningen 2021 (med reservation för ändringar)

Vecka 13: Östermalm, Norrmalm, Aspelund, Mariesjö och Stöpen

Vecka 14: Centrum, Norrmalm, Lunden, Väring, Norra Ryd, Igelstorp och Fjället

Vecka 15: Centrum, Trädgårdsstaden, Stallsiken, Hasslum och Tidan

Vecka 16: Billinssluttningen, Skultorp och Södra ryd

Vecka 17: Billinssluttningen, Skultorp, Hentorp och Norra Ekängsvägen

 

Övriga tätorter ingår i vägföreningar och beställer därmed själva sopning.