Medarbetare blåser grus.

Städning av gator och torg

Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som möjligt.

Ett kännetecken att våren kommit är när våra sopmaskiner åker ut och hämtar gruset på gatorna. Vi räknar med att starta vårstäd och grusupptagning av gator i stor skala under vecka 13 och att det beräknas vara klart under vecka 19 med vecka 20 som reserv.

Inför starten skickas information till registrerade boenden ut via sms.

Preliminär veckoplanering vårstädning av gator 2024

OBS: Planeringen uppdateras fortlöpande på denna sida!

Vi är medvetna om att det finns områden som är påbörjade, men inte är helt vårstädade ännu. Främst områden där vårstädningen påbörjades innan snön föll vecka 14. Men vi har inte glömt er! 
Vår utgångspunkt är att följa planeringen som anges på denna sida och har därefter en planerad uppsamlingsvända under vecka 19 för de områden som inte är helt klara.

v.19-20 Billingssluttningen, Hentorp, Skultorp, Trädgårdsstaden, Östermalm, Aspelund, Mariesjö, Norrmalm-Trängen, Våmb 

Ta del av servicen och sopa ut ditt grus redan nu

Redan nu kan du som fastighetsägare som bor granne med kommunal gata sopa ut det grus som finns i anslutning till din fastighet på gatan så att de som sopar får med sig det när de åker runt i områdena. Om sopmaskinen redan har passerat er fastighet så kommer den inte komma tillbaka. Så för att nyttja den servicen är det bra att vara ute i god tid, annars ansvarar man själv för att sopa upp gruset på sin anslutande trottoar. 

Se "Lokala föreskrifter för gaturenhållning" 

Vänligen respektera tillfälliga parkeringsförbud

För att underlätta att områden kan sopas färdigt så snabbt som möjligt, ställs tillfälliga parkeringsförbud ut under vissa datum och gator. Var därmed extra uppmärksam på vår skyltning av detta. 

Områden med tillfälliga parkeringsförbud under vårstädningen

Billingssluttningen

Centrum

Norrmalm

Ryd

Skultorp, Hentorp

Östermalm

 

För de vägar och områden där Skövde kommun inte har ett driftansvar, till exempel vägföreningar, privata fastighetsägare eller bostadsföreningar så sköts beställning av sopning av respektive ansvarig.

Gå gärna in på vår karttjänst för att ta del av vilka gator som ingår i vårt ansvar.