Bild på pappa med baby/dotter.

Föräldraskapsärenden

Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.


Fastställa föräldraskap

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. E-tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Vi rekommenderar att ni bekräftar föräldraskapet själva med Bank-ID för kortare hanteringstid efter barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i  e-tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder e-tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Ni kan då kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om ni inte redan har blivit kontaktade av dem. Kontaktcenter skickar ut ett brev till modern och ber henne boka tid via e-tjänsten på kommunens hemsida alternativt ringa för att boka en tid för besök. 
 

Fastställa föräldraskap innan barnet är fött

En utredning kan påbörjas redan innan barnet är fött men föräldraskapet kan inte fastställas slutligt förrän efter barnets födelse. När föräldraskapsbekräftelsen är klar anmäler kommunen föräldraskapet till Skatteverket. Om ni vill göra utredningen och bekräftelsen av föräldraskapet under graviditet kan ni anmäla och boka tid via e-tjänsten på kommunens hemsida. Ni kan göra det senast en månad innan beräknad nedkomst (i mån av tid).

Vi har oftast våra bokade besök i Skövde kommuns stadshus på Fredsgatan 4. Kontaktcenter har sina lokaler i entréplanet. Behöver ni komma i kontakt med kontaktcenter ringer ni 0500-49 80 00.

Gemensam vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn (att vara vårdnadshavare) innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. 

Anmäla gemensam vårdnad

Vid barnets födelse är en ogift moder ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med bekräftelsen av föräldraskapet kan föräldrarna om så önskas göra anmälan att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

Föräldrar kan också senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.