Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Från den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds.

I informationssamtalet får föräldrar information om vad en domstolsprocess innebär och information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen. Är barnet folkbokfört i Skövde eller Tidaholm är ni föräldrar välkomna att vända er till familjerätten i Skövde med frågor eller för att boka samtal.

Kontakt

Ni når oss på telefon 0500-49 84 08 måndag och onsdag klockan 13.00 till 15.00 samt tisdag, torsdag och fredag klockan 10.00 till 12.00.

Ni kan även kontakta oss via  e-tjänsten Förfrågan om kontakt