Ogifta föräldrar som sammanbor

Nedan finner du några vanliga frågor gällande ogifta föräldrar som sammanbor. Du får reda på svaren genom att klicka på den fråga du är intresserad av.

Under "Länkar" hittar du processen gällande faderskap.

1. Hur kontaktas vi av socialtjänsten?

Ni får ett brev från socialtjänsten med information om att Skatteverket meddelat att ni fått barn.

2. Hur får vi tid för besök?

Ni ringer till Kontaktcenter och bokar tid, telefonnummer 0500-49 80 00. Vi har oftast våra besök bokade i Skövde stadshus, Fredsgatan 4. Kontaktcenter har sina lokaler i entréplanet.

3. Hur genomförs utredningen?

Ni har med giltiga ID-handlingar samt uppgift om barnets födelsevikt. Utredningen syftar till att ta reda på om ni är överens om barnet är ert gemensamma.

4. Hur går faderskapsbekräftelsen till?

Fader bekräftar faderskapet genom sin namnteckning och den bevittnas av personal hos oss. Modern och handläggaren godkänner därefter bekräftelsen.

5. Gemensam vårdnad

Modern har alltid ensam vårdnad vid barnets födelse om föräldrarna inte är gifta. Ni har möjlighet att anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet i samband med bekräftelsen.

6. Meddelande till skatteverket

Socialtjänsten lämnar uppgifter om barnets far och vårdnad till skatteverket.