Bild på en sommarväg

Familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal och avtal

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Familjerättslig rådgivning

Nya familjebildningar brukar väcka frågor kring hur man ska lösa det på bästa sätt för barnen. Föräldrarna behöver i det fortsatta föräldrasamarbetet efter separation söka samförståndslösningar kring barnen. Det handlar inte bara om att  hantera ett aktuellt problem eller fatta beslut i en viktig fråga, utan i hög grad också att finna former för ett fortsatt samarbete.

Samarbetsamtal

Allt föräldraskap kräver samarbete. Efter en skilsmässa och separation kan många frågor infinna sig som handlar om barnens vårdnad, boende eller umgänge. Det kan också handla om mer vardagliga bekymmer kring tex barnomsorg, kamrater, fritidsaktiviteter.

I de fall där föräldrarna hamnat i en låsning i sin kommunikation kan de behöva hjälp att komma vidare. Samarbetssamtal är ett sätt att efter en separation eller vid nya familjebildningar komma överens om vårdnad, boende och umgänget med barnen. Du hittar mer information om samarbetsamtal till höger under "Länkar" (nedan i mobil).

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens i vårdnads- boende och umgängesfrågor kan teckna juridiskt bindande avtal, samt få hjälp att räkna ut kostnader i samband med längre umgängesresor.
 

Kontakt

För frågor gällande familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal och avtal ring 
0500-49 84 08 på följande telefontider:

Måndag: 13:00-15:00
Tisdag: 10:00-12:00
Onsdag: 13:00-15:00
Torsdag: 10:00-12:00
Fredag: 10:00-12:00

Du kan också ta kontakt via e-tjänsten Förfrågan om kontakt eller via Kontaktcenter. 

Film från familjerättsbyrån i Göteborgs Stad