Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär vanligtvis att den enskilde under en kortare tid vistas i ett korttidshem. Korttidsvistelsen kan vara en regelbunden insats eller tillfällig vid någon särskild situation. Personer med funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse vid behov av miljöombyte, rekreation eller när anhöriga behöver avlastning.

Korttidsvistelse finns på Nyckelpigevägen, Larsesgården och Tallkotten.

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Mer information om hur du ansöker hittar du under Begäran om insats.