Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse ska ge dig möjlighet till miljöombyte och din familj tid till egna aktiviteter eller möjlighet att vila. Under korttidsvistelsen får du vanligtvis vara på något av kommunens korttidshem där du träffar andrabarn och ungdomar och får den hjälp du behöver av personal.

Korttidsvistelsen kan du få när som helst på dygnet. Det kan vara en regelbunden insats eller tillfällig, vid någon särskild situation.