Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Om du på grund av en funktionsnedsättning har ett stort behov av stöd i vardagen kan du ha rätt till bostad med särskild service i form av gruppboende eller servicebostad. I insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Om du på grund av din funktionsnedsättning har behov av vissa grundanpassningar i ditt boende kan du ha rätt till en särskilt anpassad bostad. I insatsen ingår inte personalstöd för att tillgodose omvårdnad, fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter.

Bostad med särskild service innefattar:

  • Gruppbostad

  • Servicebostad