Ansökan om insats

Ansök om insats enligt LSS

Du ansöker om insats enligt LSS hos
Skövde kommuns LSS handläggare.
De gör sedan en utredning för att se
om du har rätt till insatsen eller inte.

En vårdnadshavare eller god man samt förvaltare
eller annan person kan hjälpa dig att ansöka.

Du kan ansöka genom att ringa till Skövde kommuns växel
och fråga efter en LSS handläggare.
Telefonnumret dit är 0500 49 80 00.

Du kan också fylla i ett papper som heter
Begäran om insatser enlig LSS.  

Klicka här för att komma till pappret.

Pappret skickar du sen till adressen nedanför.

Biståndsenheten
Ekedalsgatan 14
541 37 Skövde

Hur går utredningen till?

Först tar LSS handläggaren reda på om du har
en funktionsnedsättning som kan ge insats enligt LSS.
Det gör dom genom att du har lämnat in
information från en läkare eller psykolog.

Om det kan ge insats enligt LSS så kontrollerar de om
du behöver den eller de insatser du har ansökt om.

LSS handläggaren bestämmer sen om du får
det du ansökt om eller inte.
LSS handläggaren skickar sen ett brev till dig
som kommer med posten.

I brevet står det om du får insats enligt LSS eller inte.
Det står också information om hur du kan överklaga
om du inte är nöjd med det som är bestämt.

Om du inte har rätt till insats enligt LSS kan du
ansöka om stöd genom socialtjänstlagen SoL.
Det gör du genom att prata med en biståndsbedömare.

Det gör du genom att ringa till Skövde kommuns växel
och fråga efter en Biståndsbedömare.
Telefonnumret är 0500 49 80 00.

LSS handläggaren kan även göra en utredning och bestämma
om en person kan få boendestöd genom socialtjänstlagen.
Då måste personen tillhöra personkrets 1 och 2 i LSS.

Om du har frågor kan du ringa till kommunens växel
och fråga efter en LSS handläggare.
Telefonnumret dit är 0500 49 80 00.

Till dig som vill flytta till Skövde och behöver insats enligt LSS 

Vill du flytta till Skövde och behöver insats enligt LSS
kan du ansöka via papper och be om förhandsbesked.
Du använder samma ansökan men kryssar då även
i rutan som heter Förhandsbesked.