Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom

Om du är under 18 år och på grund av din funktionsnedsättning har så stora omvårdnadsbehov att du inte kan bo kvar i din familj kan du ha rätt att bo i ett familjehem.  Bostad med särskild service är ett annat alternativ och då bor du tillsammans med andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Där får du den hjälp du behöver av personal. Insatsen kan även bli aktuell vid skolgång på annan ort.

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Mer information om hur du ansöker hittar du under Begäran om insats.