Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn 

Barn över tolv år med funktionsnedsättningar kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagen samt under lov. Insatsen är ett komplement till den skolbarnomsorg kommunen enligt skollagen är skyldig att erbjuda barn tills man fyller 13 år.

Korttidstillsyn finns på Nyckelpigevägen, Larsesgården och Tallkotten.

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Mer information om hur du ansöker hittar du under Begäran om insats.