Ledsagarservice

Ledsagarservice ska hjälpa dig att bryta social isolering genom att underlätta för dig att ha kontakter med andra och delta i samhällslivet. Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet och ska göra det möjligt att exempelvis besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet eller bara komma ut på promenad.

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.