Ledsagarservice

Ledsagarservice ska hjälpa dig att att ha kontakter med andra och delta i samhällslivet. Aktiviteterna sker utanför hemmet och ska göra det möjligt att exempelvis:

  • ta dig till aktiviteter
  • besöka anhöriga eller vänner
  • gå promenader

 

Du kan också få ledsagning vid ett specifikt tillfälle som exempelvis en utflykt över dagen.

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Mer information om hur du ansöker hittar du under Begäran om insats.