Avlösarservice i hemmet

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver ibland avlösning för att kunna koppla av och göra sådant som barnet inte deltar i. Avlösarservice kan göra detta möjligt. Rätten till avlösarservice kan även omfatta anhöriga till vuxna personer med funktionsnedsättning. 

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Mer information om hur du ansöker hittar du under Begäran om insats.