Personlig assistans

Du kan ha rätt att få hjälp av en personlig assistent om du är under 66 år och på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med de grundläggande behoven:

• andning

• personlig hygien

• måltider

• av- och påklädning

• kommunikation med andra

• stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom

• stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Om du på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att själv kunna utföra personlig hygien, måltider, av- och påklädning eller kommunikation med andra kan den hjälpen också vara ett grundläggande behov.

Om du har ett behov av hjälp med de grundläggande behoven som ger rätt till personlig assistans kan du även ha rätt till assistans med andra personliga behov. Du kan inte få personlig assistans för sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Om du behöver hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar per vecka, kan du ha rätt till assistansersättning hos Försäkringskassan.

Du kan välja att din personliga assistans ska utföras av kommunen, ett privat assistansbolag/kooperativ eller att du själv är arbetsgivare för dina assistenter.

Här kan du få veta mer om assistans genom Skövde kommun.

 

Ersättning för utförd assistans betalas ut via ett schablonbelopp till både externa och interna/kommunala utförare av personlig assistans

Schablonbelopp 2024 för utförare av personlig assistans: 308 kr/timme.

Schablonbelopp 2023 för utförare av personlig assistans: 300 kr/timme.

Fakturan skickas digitalt E-faktura (skovde.se). Viktigt att ange referens YY460000.