Personlig assistans

Du kan ha rätt att få hjälp av en personlig assistent om du är under 65 år och på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med de grundläggande behoven:

  • andning
  • personlig hygien
  • måltider
  • att klä av och på sig
  • att kommunicera med andra
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig 

 

Om du har ett stort behov av hjälp med de grundläggande behoven som ger rätt till personlig assistans kan du även ha rätt till assistans för andra personliga behov, exempelvis hushållssysslor eller fritidsaktiviteter.

Om du behöver hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar per vecka, kan du ha rätt till assistansersättning hos Försäkringskassan.

Den personlig assistansen kan du välja att få genom kommunen, ett privat assistansbolag /kooperativ eller genom att själv vara arbetsgivare.

 

Ersättning för utförd assistans betalas ut via ett schablonbelopp till både externa och interna/kommunala utförare av personlig assistans

Schablonbelopp 2023 för utförare av personlig assistans: 300 kr/timme.

Schablonbelopp 2022 för utförare av personlig assistans: 296 kr/timme.

Fakturan skickas digitalt E-faktura (skovde.se). Viktigt att ange referens YY460000.