Projektering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Enbärsvägen, Väring

Bostäder

I centrala Väring byggs Enbärsvägen ut för att möjliggöra tomter till tomtkön. Här kommer sju nya villor att kunna byggas. På Hagtornsvägen strax intill, finns dessutom ledig mark för exploatör att söka markreservation för byggnation. Projektet omfattas helt av den befintliga detaljplanen.

Mitt i Väring skapas nu möjlighet till flera villatomter. Enbärsvägen ska förlängas för att möjliggöra att fler friliggande villor kan byggas. Det rör sig om totalt sju stycken tomter, vilka kommer att tilldelas tomtkön och står alla som är registrerade i kön fritt att söka. Projektområdet omfattas av den befintliga detaljplanen som medger fristående hus i ett plan.

Strax intill de nya villatomterna, närmare bestämt på Hagtornsvägen, finns möjlighet för exploatör att söka markreservation för byggnation.

Nästa steg i processen är markförberedelser. Enbärsvägen byggs preliminärt ut under årsskiftet 2024/2025.