Detaljplan
Prod. infrastruktur
Byggnation Här är vi nu
Klar

Hasslum väster Kylaren

Verksamhetsmark

Projektet färdigställer Hasslums verksamhetsområde mot väg 26. Här har redan industriverksamheter kommit på plats. Plats finns även för en framtida brandstation.

Hasslum väster Kylaren ligger i Skövde, mellan Östra leden (väg 26) och Ventilvägen. Projektet är en del av Hasslums verksamhetsområde. Det omfattar ca 61 000 kvadratmeter och utgörs av ca 40 500 kvadratmeter mark till industri och ca 20 500 kvadratmeter mark till en ny brandstation. Av industrimarken återstår endast en tomt om ca 3 000 kvadratmeter. Till den kommer en bilverkstad som ligger på Kaplansgatan på Mariesjö att flytta under 2022-2023.

Tidplan
Detaljplanen för projektet togs fram redan 2008. Du hittar plankarta och planbeskrivning här.
Det återstår inga arbeten med färdigställande av den infrastruktur som projektet kräver. Något beslut om flytt av brandstationen från Marjorsgatan på Västermalm har ännu inte tagits.

Så påverkas du 
Projektets genomförande medför för tillfället inga störningar. Vid en framtida byggnation av ny brandstation kommer trafiken inom Hasslums verksamhetsområde att kunna påverkas något.