Planering
Detaljplan
Genomförande Här är vi nu
Byggnation

Heden

Verksamhetsmark

Projekt Heden ligger i sydöstra Skövde, öster om väg 26 vid Segertorpsrondellen. Projektet omfattar en areal på ca 12,6 ha. Det finns en befintlig detaljplan för området som antogs 2011. Syftet med detaljplanen var att utöka området med verksamhetsmark.

Projektet är pågående. Försäljning av mark i området sker till verksamheter som kan anpassas efter platsens behov.

 Skövde kommun har under hösten 2021 genomfört markförberedande åtgärder på marken närmast Segertorpsrondellen