Planering Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation
Klart

Rydskogen

Bostäder Förskolor och skolor Gator och parkering

I stadsdelen Södra Ryd planeras för området Rydskogen. Här kommer det på sikt byggas ett stort antal bostäder i en blandad bebyggelse, men även tomter för skola, kultur och fritid planeras. En ny väg som förbinder Södra och Norra Ryd innefattas också av projektet, liksom naturmark.

Rydskogen ligger i stadsdelen Södra Ryd, norr om Skövde. Här planeras det för cirka 350 bostäder med en blandad bebyggelse. Denna utgörs av flerbostadshus, par-, rad- och kedjehus samt cirka 120 villatomter. Det planeras även tomter för verksamheter till kultur/fritid, kontor och skola/förskola. Området omfattar cirka 50 ha.

Det kommer dessutom att anläggas en ny väg som förbinder Södra Ryd med verksamhetsområdet Norra Ryd. Detaljplanen innefattar även naturmark där områden med höga naturvärden och befintliga joggingspår bevaras. Planeringsarbete och nödvändiga undersökningar har utförs. Preliminärt kan detaljplan gå ut på samråd 2025.