Planering Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation
Klart

Rydskogen

Bostäder Förskolor och skolor Gator och parkering

I stadsdelen Södra Ryd planeras för området Rydskogen. Här kommer det på sikt byggas ett stort antal bostäder i en blandad bebyggelse, men även tomter för skola, kultur och fritid planeras. En ny väg som förbinder Södra och Norra Ryd innefattas också av projektet, liksom naturmark.

Rydskogen ligger i stadsdelen Södra Ryd, norr om Skövde. Här planeras det för flera hundra bostäder med en blandad bebyggelse. Denna utgörs av flerbostadshus, par-, rad- och kedjehus samt ett hundratal villatomter. Det planeras även tomter för verksamheter till kultur/fritid, kontor och skola/förskola. Området omfattar cirka 50 ha.

Det planeras att anläggas en ny väg som förbinder Södra Ryd med verksamhetsområdet Norra Ryd. Detaljplanen innefattar även naturmark där områden med höga naturvärden och befintliga joggingspår bevaras. Planeringsarbete och nödvändiga undersökningar för projektet har utförs.

Vidare arbete kring detta projekt har beslutats att sättas på paus. Någon preliminär tidplan för projektet finns för närvarande inte.