Projektstart
Detaljplan
Byggnation Här är vi nu
Klart

Billingen

Idrott och kultur

Billingens fritidsområde ligger strax väster om Skövde och är ett av Västergötlands mest kompletta sport- och rekreationsområden. På Billingen finns det vandringsleder som bjuder på storslagna naturupplevelser, grillplatser, sjöar, utomhusbad och aktivitetsplats som inbjuder till härliga dagar för hela familjen.

Målbild

Skövde kommun har en vision om att utveckla Billingen mot att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål, såväl sommar som vinter.

Utvecklingen av Billingen

I juni 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta rapporten som en en inriktning för utvecklingen av Billingen. Fullmäktige fattade också beslut om att avsätta investeringsmedel för genomförandet. För att nå visionen har en projektgrupp haft i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en utvecklingsplan samt arbeta med projektering av området. Det arbetet presenterades i en slutrapport som du kan ta del av här

Delprojekt och detaljplan

En ny detaljplan är framtagen för området, eftersom det krävs för att möjliggöra en del av de planerade förändringarna. Du hittar mer information om detaljplanen på den här sidan, se rubriken "Detaljplan för Billingehus 2 m.fl."

Klart:

 • 11 km längdskidspår med möjlighet till konstsnötillverkning utmed hela spåret.
 •  2 asfalterade pumptrackbanorNybörjaren och Utmaningen
 • Renovering av Billingebadet – ett av Sveriges finast belägna utomhusbassängbad.
 • Billingecenter – samlingspunkten på Billingen med omklädning, bastu, värmestuga, restaurang, sportbutik med uthyrning, gym och testcenter, föreningslokaler och Skövde kommuns enhets utgångspunkt.
 • Arena Billingen – väderskydd och helt ny läktare över isbanan.
 • Infrastuktur som vägar och parkeringsplatser.
 • Stadion – Slutbesiktning av de sista delarna har nu gått i mål och arbetet är så gott som klart. Återstår mindre åtgärder efter snösäsongen 2023.
 • Välkomst- och infotorg – arbeten för att göra Billingen mer visuellt trevlig och lätt orienterat har färdigställts och tas i bruk med start vecka 3.
 • Slalombacken – upprustad med fler snöbrunnar för att kunna producera mer snö i och med att Billingen numera har rätt att ta ut mer vatten ur hålldammen.  Vidare planeras för fler åtgärder efter säsong 2023 till nästkommande säsong 2024.
 • SM-skidspåret
 • MTB-Konstsnö/vattendom – Hålldammens åtgärder är klara och därmed kan både slalombacken och längdspåren tillverka snö utan begränsningar i vattentillförsel.

Innehållet i Billingeprojektets fortsättning kommer beslutas under kvartal 1 2022.

Pågående:

 • Billingebadet – bygglov för en ny entrébyggnad har delgivits och planeras för byggnation sommaren/hösten 2023.
 • MTB-cykelleder – måndagen den 24 april startade arbetet och fortsätter sedan in i 2024. Cykelsatsningen blir sista pusselbiten i det stora Billingeprojektet. Peab står som huvudansvarig, men för själva skapandet av spår- och cykelområdena kommer erfarna experter från svenska spårbyggarna Ride & Develop ansvara. Första delen att byggas blir Billingen MTB Arena och Sjörundan, därefter jobbar sig byggarlagen utåt på stigarna. Läs mer

Platsen Billingen

Läs mer om platsen Billingen.

Dokument och länkar

Se nedan.