Projektering
Byggnation Här är vi nu
Besiktning

Lassagårdsgatan

Gator och parkering

Trädgårdsstadens andra etapp utgör stadsdelens centrala del. Här ryms, förutom bostadskvarter, en större park och en skola för yngre barn. Målet är en blandad bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer med syfte att erbjuda många typer av hushåll en möjlighet att bosätta sig i området.

Det här gör vi

Lassagårdsgatan har varit ofärdig under några år i väntan på byggnation av närliggande tomter. April 2023 började kommunen färdigställandet av gatan. Vi anlägger en torgyta, gångbanor, stenmurar och plattsätter korsningar.

Mer om Trädgårdsstaden etapp 2

 Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart: 2012-08-30                            
Projektering: 2016-01-19                           
Byggstart: 2023-04-03                                                                      
Slutbesiktning: 2024-07-19

Fakta

Kategori: Nybyggnation                                                                  
Yta: 6000 m2                                                   
Entreprenör: Skövde kommun                                                     
Byggtid: April 2023 – Juli 2024